11 فايل در اين فهرست يافت شد:
#دانلودعنوان مقالهاندازه فايل
1papersphysicsfa.php2 کيلو بايت
2کشتبد و قاليچه چيان، فيزيک مدرن001-016.pdf674 کيلو بايت
3فرمولهاي ستاره شناسي براي محاسبها.pdf8,719 کيلو بايت
4مجله فيزيک، سال 19، شماره 3 و 4، 1380، صص 102-112، هند، پاکستان و بمب.pdf1,624 کيلو بايت
5مجله فيزيک، سال 19، شماره 3 و 4، 1380، صص 85-86.pdf282 کيلو بايت
6مجله فيزيک، سال 19، شماره 3 و 4، 1380، صص 87-93، برنده جايزه نوبل در مقابل دانشجوي دکتري.pdf804 کيلو بايت
7مجله فيزيک، سال 19، شماره 3 و 4، 1380، صص 94-101، پارادوس تاج داغ خورشيد.pdf954 کيلو بايت
8مجله فيزيک، سال 19، شماره 3 و 4، 1380، صص انتها.pdf305 کيلو بايت
9مونتنبروک و فلاگر، ستاره شناسي با رايانه هاي خانگي، ترجمه فرخ حديقه، نويد شيراز، 1384.pdf8,307 کيلو بايت

بازگشت به صفحه اصلي