صفحه اصلی
11 مورد یافت شد:
ردیفدانلودنوشتهاندازه
1انسان و جهان، 1، پيش گفتار.pdf89k
2زیست، تکامل، انقراض دایناسورها.pdf856k
3زیست، تکامل، دایناسورها.pdf703k
4شیمی، موازنه.pdf36k
5فیزیک، جرم در مکانیک نسبیتی.pdf32k
6فیزیک، دوبروی و ماهیت فیریکی نور.pdf232k
7فیزیک، مدل اتمی، مدل کیک کشمشی جوزف تامسون.pdf235k
8نجوم، از 50 هزار سال قبل تا 5 هزار سال قبل.pdf177k
9نجوم، منظومه شمسی، فصل1، تاریخچه ی مختصر نجوم، ویرایش دوم، 1397.pdf2,501k
10نجوم، منظومه شمسی، فصل2، عطارد، ویرایش دوم، 1397.pdf3,391k
11نجوم، منظومه شمسی، فصل3، زهره، میدان مغناطیسی.pdf128k

صفحه اصلی